Entreprenad & Anläggningsgruppen tillhör en välrenommerad företagsgrupp där ett antal bolag ingår. Våra entreprenadföretag är Frijo med sitt dotterbolag Bygg & Berglaget, Broby Spår med sitt dotterbolag Westins Kraft och Bro & Väg.

Koncernen

Logo

    Entreprenad & Anläggningsgruppen tillhör en välrenommerad företagsgrupp där ett antal bolag ingår. Våra entreprenadföretag är Frijo med sitt dotterbolag Bygg & Berglaget, Broby Spår med sitt dotterbolag Westins Kraft och Bro & Väg.

    Foto: Thomas Hjertén

    Mark- och anläggning

    2020.04.30

    Mark- och anläggning

    2020.04.30

    Om projektet

    Projekt: Sydöstra Gränby C Etapp 3, Uppsala.

    Entreprenadform: Utförandeentreprenad.

    Period: 2018.

    Storlek: 10 450 000 kronor.

    Kund: Uppsala kommun som slutkund.

    Sydöstra Gränby C, etapp 3

    Objektet avser byggnation av kollektivtrafiknoden (Etapp 3) inom detaljplanen Sydvästra Gränby Centrum. Kollektivtrafiknoden innefattar sex busshållplatser med erforderligt väderskydd och all utrustning såsom gibboner, fundament till realtidskärm samt ny infart med trafiksignal för bussprioritering på Vaksalagatan. Ombyggnadsytan avser nyanläggning av ytskikt bestående av plattor och asfalt. Nya dagvattenbrunnar och säkra övergångsställen med och utan signal ingår i objektet. Entreprenaden avser också justering av befintliga anslutningar på Vaksalagatan och Krämargatan, cirka 300 kvm.

    Om projektet

    Projekt: Sydöstra Gränby C Etapp 3, Uppsala.

    Entreprenadform: Utförandeentreprenad.

    Period: 2018.

    Storlek: 10 450 000 kronor.

    Kund: Uppsala kommun som slutkund.

    Fler Referensprojekt