Eric Andersson Gruppen är en välrenommerad företagsgrupp där ett antal bolag ingår. Våra entreprenadföretag är Frijo med sitt dotterbolag Bygg & Berglaget, Broby Spår och Bro & Väg. Vi har även ett fastighetsbolag, Keyser Fastigheter som äger och förvaltar ett antal kommersiella fastigheter.

Koncernen

Logo

   Eric Andersson Gruppen är en välrenommerad företagsgrupp där ett antal bolag ingår. Våra entreprenadföretag är Frijo med sitt dotterbolag Bygg & Berglaget, Broby Spår och Bro & Väg. Vi har även ett fastighetsbolag, Keyser Fastigheter som äger och förvaltar ett antal kommersiella fastigheter.

   Foto: Thomas Hjertén

   Mark- och anläggning

   2020.04.30

   Mark- och anläggning

   2020.04.30

   Om projektet

   Projekt: Sydöstra Gränby C Etapp 3, Uppsala.

   Entreprenadform: Utförandeentreprenad.

   Period: 2018.

   Storlek: 10 450 000 kronor.

   Kund: Uppsala kommun som slutkund.

   Sydöstra Gränby C, etapp 3

   Objektet avser byggnation av kollektivtrafiknoden (Etapp 3) inom detaljplanen Sydvästra Gränby Centrum. Kollektivtrafiknoden innefattar sex busshållplatser med erforderligt väderskydd och all utrustning såsom gibboner, fundament till realtidskärm samt ny infart med trafiksignal för bussprioritering på Vaksalagatan. Ombyggnadsytan avser nyanläggning av ytskikt bestående av plattor och asfalt. Nya dagvattenbrunnar och säkra övergångsställen med och utan signal ingår i objektet. Entreprenaden avser också justering av befintliga anslutningar på Vaksalagatan och Krämargatan, cirka 300 kvm.

   Om projektet

   Projekt: Sydöstra Gränby C Etapp 3, Uppsala.

   Entreprenadform: Utförandeentreprenad.

   Period: 2018.

   Storlek: 10 450 000 kronor.

   Kund: Uppsala kommun som slutkund.

   Fler Referensprojekt