Eric Andersson Gruppen är en välrenommerad företagsgrupp där ett antal bolag ingår. Våra entreprenadföretag är Frijo med sitt dotterbolag Bygg & Berglaget, Broby Spår och Bro & Väg. Vi har även ett fastighetsbolag, Keyser Fastigheter som äger och förvaltar ett antal kommersiella fastigheter.

Koncernen

Logo

    Eric Andersson Gruppen är en välrenommerad företagsgrupp där ett antal bolag ingår. Våra entreprenadföretag är Frijo med sitt dotterbolag Bygg & Berglaget, Broby Spår och Bro & Väg. Vi har även ett fastighetsbolag, Keyser Fastigheter som äger och förvaltar ett antal kommersiella fastigheter.

    Årsavtal

    2020.04.02

    Årsavtal

    2020.04.02

    Om projektet

    Period: Juli 2019 – oktober 2019.

    Storlek: 4,9 miljoner kronor.

    Avtalsform: Totalentreprenad.

    Kund: Hembla AB.

    Grindstugan 1

    Upprustning av innergård med ny lekutrustning, nya markbeläggningar, nya vegetationsytor samt jordförbättring av befintliga vegetationsytor.

    Om projektet

    Period: Juli 2019 – oktober 2019.

    Storlek: 4,9 miljoner kronor.

    Avtalsform: Totalentreprenad.

    Kund: Hembla AB.

    Fler Referensprojekt