Eric Andersson Gruppen är en välrenommerad företagsgrupp där ett antal bolag ingår. Våra entreprenadföretag är Frijo med sitt dotterbolag Bygg & Berglaget, Broby Spår och Bro & Väg. Vi har även ett fastighetsbolag, Keyser Fastigheter som äger och förvaltar ett antal kommersiella fastigheter.

Koncernen

Logo

    Eric Andersson Gruppen är en välrenommerad företagsgrupp där ett antal bolag ingår. Våra entreprenadföretag är Frijo med sitt dotterbolag Bygg & Berglaget, Broby Spår och Bro & Väg. Vi har även ett fastighetsbolag, Keyser Fastigheter som äger och förvaltar ett antal kommersiella fastigheter.

    Foto: Thomas Hjertén

    Mark- och anläggning

    2020.04.02

    Mark- och anläggning

    2020.04.02

    Om projektet

    Period: 2015–2018.

    Entreprenadform/kund: Partnering med Bygg Dialog AB gentemot Uppsala Kommun Skolfastigheter AB.

    Värde: 75 000 000 kronor.

    Nya Tiundaskolan

    Tiundaskolan i Uppsala ska rivas och ersättas med en ny och modern skolbyggnad med tillhörande skolgård, idrottshall och övriga komplementbyggnader. 

    Arbetena omfattar översiktligt:

    • Grundskola för årskurserna F-9 (cirka 900 elever) samt förskola (cirka 144 elever)
    • Storkök med möjlighet för tillagning av 3 000 portioner/dag
    • Fullstor avdelningsbar idrottshall med läktare för 180 sittande besökare mindre idrottshall.
    • Konstgräsplan utrustad för fotbollsspel (två sjumannalag), med erforderlig belysning samt läktare och erforderlig p-yta
    • Skolgård utrustad för skola och förskola
    Om projektet

    Period: 2015–2018.

    Entreprenadform/kund: Partnering med Bygg Dialog AB gentemot Uppsala Kommun Skolfastigheter AB.

    Värde: 75 000 000 kronor.

    Fler Referensprojekt