Eric Andersson Gruppen är en välrenommerad företagsgrupp där ett antal bolag ingår. Våra entreprenadföretag är Frijo med sitt dotterbolag Bygg & Berglaget, Broby Spår och Bro & Väg. Vi har även ett fastighetsbolag, Keyser Fastigheter som äger och förvaltar ett antal kommersiella fastigheter.

Koncernen

Logo

   Eric Andersson Gruppen är en välrenommerad företagsgrupp där ett antal bolag ingår. Våra entreprenadföretag är Frijo med sitt dotterbolag Bygg & Berglaget, Broby Spår och Bro & Väg. Vi har även ett fastighetsbolag, Keyser Fastigheter som äger och förvaltar ett antal kommersiella fastigheter.

   02.4.2020

   02.4.2020

   Om projektet

   Projektnamn: VA Grödinge Överföringsledning del 1.

   Period: 2017–2018.

   Värde: 34,4 miljoner (anbudssumma).

   Avtalsform: Utförandeentreprenad.

   Kund: Botkyrka Kommun.

    

   VA Grödinge

   Överföringsledningar för vatten- och spilledning mellan Eldtomta och Kagghamra tomtområde. Utförande av tre pumpstationer med anslutningsvägar samt en parkeringsyta. Ingående arbeten, bland annat styrdborrning, hammarborrning, sänkbrunn, masshantering och spontning.

   Om projektet

   Projektnamn: VA Grödinge Överföringsledning del 1.

   Period: 2017–2018.

   Värde: 34,4 miljoner (anbudssumma).

   Avtalsform: Utförandeentreprenad.

   Kund: Botkyrka Kommun.

    

   Fler Referensprojekt