Eric Andersson Gruppen är en välrenommerad företagsgrupp där ett antal bolag ingår. Våra entreprenadföretag är Frijo med sitt dotterbolag Bygg & Berglaget, Broby Spår och Bro & Väg. Vi har även ett fastighetsbolag, Keyser Fastigheter som äger och förvaltar ett antal kommersiella fastigheter.

Koncernen

Logo

   Eric Andersson Gruppen är en välrenommerad företagsgrupp där ett antal bolag ingår. Våra entreprenadföretag är Frijo med sitt dotterbolag Bygg & Berglaget, Broby Spår och Bro & Väg. Vi har även ett fastighetsbolag, Keyser Fastigheter som äger och förvaltar ett antal kommersiella fastigheter.

   Foto: Thomas Hjertén

   Mark- och anläggning

   2020.04.02

   Mark- och anläggning

   2020.04.02

   Om projektet

   Period: 2015–2018.

   Entreprenadform/kund: Partnering med Bygg Dialog AB gentemot Uppsala Kommun Skolfastigheter AB.

   Värde: 75 000 000 kronor.

   Nya Tiundaskolan

   Som ett led i Skolfastigheters verksamhet ska Tiundaskolan rivas och ersättas med en ny och modern skolbyggnad med tillhörande skolgård, idrottshall och övriga komplementbyggnader. Projektet, ”Nya Tiundaskolan”, kommer att genomföras i samverkan (så kallad ”partnering”) med upphandlad entreprenör, Bygg Dialog AB som i sin tur kommer ha upphandlat Bro & Väg Mälardalen AB. Projektet är uppdelat i två skeden, skede 1 och skede 2.

   Skede 1, omfattar fördjupad programhandling samt system. De arbeten som, vid tecknande av entreprenadkontrakt (skede 2), ej är slutförda i skede 1 överförs till skede 2. I tidigare tecknat avtal för skede 1 gällande förutsättningar ska även gälla för slutförandet av detta skede då den överförs till skede 2.

   Arbetena omfattar översiktligt:

   • Grundskola för årskurserna F-9 (cirka 900 elever) samt förskola (cirka 144 elever)
   • Storkök med möjlighet för tillagning av 3 000 portioner/dag
   • Fullstor avdelningsbar idrottshall med läktare för 180 sittande besökare mindre idrottshall.
   • Konstgräsplan utrustad för fotbollsspel (två sjumannalag), med erforderlig belysning samt läktare och erforderlig p-yta
   • Skolgård utrustad för skola och förskola
   Om projektet

   Period: 2015–2018.

   Entreprenadform/kund: Partnering med Bygg Dialog AB gentemot Uppsala Kommun Skolfastigheter AB.

   Värde: 75 000 000 kronor.

   Fler Referensprojekt