Eric Andersson Gruppen är en välrenommerad företagsgrupp där ett antal bolag ingår. Våra entreprenadföretag är Frijo med sitt dotterbolag Bygg & Berglaget, Broby Spår och Bro & Väg. Vi har även ett fastighetsbolag, Keyser Fastigheter som äger och förvaltar ett antal kommersiella fastigheter.

Koncernen

Logo

   Eric Andersson Gruppen är en välrenommerad företagsgrupp där ett antal bolag ingår. Våra entreprenadföretag är Frijo med sitt dotterbolag Bygg & Berglaget, Broby Spår och Bro & Väg. Vi har även ett fastighetsbolag, Keyser Fastigheter som äger och förvaltar ett antal kommersiella fastigheter.

   Verksamhet

   Bro & Väg utför de flesta typer av anläggningsprojekt åt både offentliga och privata uppdragsgivare. Ofta handlar det om utbyggnad av vatten-, avlopps- och vägnät eller kanske om grundläggning av en ny byggnad. Vi utför betongarbeten, grundläggning, bergsprängning, schakt-, spår- och tunnelarbeten, kabelarbeten och markarbeten. Våra projekt genomför vi antingen som utförande- eller totalentreprenad. Vårt fokus ligger på uppdrag inom södra Stockholm samt Mälardalen och Uppland.

   Vårt kännetecken är att arbeta nära kunderna med det personliga engagemanget hos ett mindre företag. Samtidigt ingår vi i Eric Andersson Gruppen och har det stora företagets resurser i ryggen.

   Om oss
   • Grundades år 1977.
   • Är sedan 2010 ett bolag inom EA Gruppen.
   • Cirka 38 medarbetare.
   • Total nettoomsättning 2020: 226 093 tkr.
   Kunder

   Offentliga och privata kunder som Västerås kommun, Uppsala kommun, Södertälje kommun, Trafikverket, Veidekke, Hembla.

   Vi erbjuder

   Konstbyggnad

   Vi utför byggnadsverk såsom vägportar, stödmurar, broar och bullerskydd.

   Mark- och VA-arbeten

   Vi utför alla typer av mark- och VA-arbeten såsom vägbyggnation, ny- och omläggning av ledningar, grundläggningsarbeten och finplanering.

   Infrastruktur

   Vi har lång och gedigen erfarenhet av entreprenader inom väg och ledningsbyggande.

   Partnering/ Samverkan

   Vi är gärna med i ett tidigt skede för en optimal och smidig byggprocess.